Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijnen worden steeds ter inlichting gegeven. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke bepalingen kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op annulering van de bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. De verkoper behoud zich het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren.

Producten die via onze webshop zijn besteld worden enkel uitgeleverd op het ogenblik dat de betaling volledig op onze rekening aanwezig is.
De producten die besteld zijn via onze webshop kunnen NIET afgehaald worden in onze kantoren maar worden steeds opgestuurd naar het adres van de koper.
Alle leveringen en spoedverzendingen zijn steeds op kosten van de koper zoals vermeld op onze webshop.

Alle aankopen worden getransporteerd op risico van de klant ongeacht de wijze van transport. Bij annulatie van een bestelling wordt een bedrag van € 12,50 aangerekend.
Retour van goederen, verkeerdelijk besteld door de koper, worden NIET terug aanvaard, ook al worden deze teruggestuurd op zijn kosten binnen de 8 dagen en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota.

Verkeerde leveringen moeten binnen de 8 dagen aan ons adres terugbezorgd worden in hun originele verpakking en een verpakking in perfecte staat en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota.

DOA (Dead on arrival) moeten teruggestuurd worden naar de fabrikant binnen de termijn die vermeld staat in de bijgeleverde voorwaarden van het product en volgens de bepalingen van de fabrikant.

Alle producten die naar het adres van PCSHOP Midden Limburg bvba worden teruggestuurd en niet het gevolg zijn van een verkeerde levering door PCSHOP Midden Limburg bvba, zullen onmiddelijk teruggezonden worden naar de klant waarbij de klant hiervoor alle kosten draagt (dit zijn de kosten van de verzending vermeerderd met de administratieve kost van € 12,50).